TheLoneRider
a seeker in search of Easter Eggs

Siquijor
Yoga classes in Siquijor


Country > Philippines > Siquijor Island > Lazi
Date > 2023 > July
Activity > Learning

Learning

Learning Cebuano

Learning CebuanoLearning Cebuano: July July 1-31, 2023

Learning Cebuano: July

Location Google Map: Siquijor Island, Philippines

The Challenge
I hope to find motivation to continue this. To make it manageable, I'll make it bite-size with just a few and simple sentences.

English-Cebuano Translation
Space
 1. outside - sa gawas
 2. inside - sa sulod
 3. from - gikan
 4. going to - paingon
 5. the other side - pikas
Verb
 1. to walk - paglakaw
 2. to run - pagdagan
 3. to open - abli
 4. to ask - pagpangutana, eg I asked, Nangutana ko
 5. to go to (a place) - adto ko
 6. to sell - baligya
 7. to understand - sabot
 8. to not know / whatever (sarcastic) - ambot
 9. to know - aron makahibalo e.g. I don't know - wala ko kabalo
Time
 1. whenever - bisan kanus-a
 2. tomorrow morning - ugma sa buntag
 3. this morning - karong buntag
 4. it will take a long time - dugay pa
 5. a long time ago - dugay na
 6. now - karon
 7. yesterday - kagahapon
 8. tomorrow - ugma
 9. later - unya
Adjective
 1. feeling lazy - tapulan eg. I am lazy tapulan ko
 2. pretty - nindot
 3. hole at the bottom - buslot
 4. tasty / delicious - lami
 5. very good - kaayo, eg: lami kaayo - very delicious, ok kaayo - I'm really very good
Greetings
 1. good morning - maayong buntag
 2. good noon - maayong udto
 3. good afternoon - maayong hapon
 4. good evening - maayong gabii
 5. how are you? - kumusta man ka?
 6. I'm doing good - maayo man
Feelings
 1. shy. timid, bashful - maulawon
 2. scared - nahadlok
 3. happy - palipayo
 4. surprised, startled - nakurat
 5. confused - naglibog
 6. grumpy - gisapot
 7. angry - nasuko
 8. sad - naguol
 9. excited - naghinam-hinam
 10. crying - naghilak
 11. worried - nabalaka
 12. impatient - walay pailub
 13. rushing - nagdali
Wh-words (interrogative words)
 1. why - nganong eg. why did you stop? nganong nihunong ka?
 2. what - unsa eg. what is that? unsa na?
 3. how - gi-unsa eg. how do you play this? giunsa nimo pagdula kini?
 4. when - kanus-a eg. when are you coming? kanus-a ka muadto
 5. where - asa eg. where are you going? asa ka paingon?
 6. which - unsa (same as what) eg. which one do you like? unsa nimong ganahan?
 7. whose - kang kinsa eg. whose food is this? kang kinsa ni nga pagkaon?
Etc
 • also - pud / sad, eg: maayong buntag pud - good morning also
  1. July 1, 2023 - Saturday

   English
   I ate kinilaw at Jac's using my Senior Citizen ID and GCash.
   The fish dish was good for 5 people but I finished it by myself.
   I added extra vinegar to give it a zing.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Nikaon kog kinilaw sa Jac's gamit akong Senior Citizen ID ug GCash.
   Ang putahe sa isda maayo alang sa 5 ka tawo apan nahuman ko kini nga ako ra.
   Nagdugang ko og dugang nga suka aron mahatagan kini og zing.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 2, 2023 - Sunday

   English
   It's mango season and they are selling for as low as P25/kilo.
   I met John from the Transcendental Meditation group a few days ago.
   We've had an interesting conversation about gods, deities and Jesus.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Panahon na sa mangga ug gibaligya sila sa tag P25/kilo.
   Nahimamat nako si John gikan sa grupo nga Transcendental Meditation pipila ka adlaw ang milabay.
   Kami adunay usa ka makapaikag nga panag-istoryahanay bahin sa mga diyos, diyos ug Jesus.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 5, 2023 - Monday

   English
   Marlon caught the bayawak that has been preying on his chickens.
   He cooked it Adobo style and gave me some.
   That was my dinner.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Nasakpan ni Marlon ang bayawak nga nanukob sa iyang mga manok.
   Giluto niya kinig Adobo style ug gihatagan ko.
   Mao kadto ang akong panihapon.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 4, 2023 - Tuesday

   English
   I went to Bolo Bolo at 5:30pm.
   Everyone left and I had the place all to myself.
   After, I went straight for tuba with Inday and Marlon.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Niadto ko sa Bolo Bolo alas 5:30 sa hapon.
   Ang tanan mibiya ug ako adunay dapit sa akong kaugalingon.
   Pagkahuman, nidiretso kog tuba kauban si Inday ug Marlon.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 5, 2023 - Wednesday

   English
   It rained hard last night.
   I was moping the floor while it rained.
   I had a fruit bowl of avocado and banana for breakfast.
   I met Noel and John at El Monte.
   I joined them for Masala chai tea.
   I joined the yoga group.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Kusog ang ulan kagabii.
   Nag-moping ko sa salog samtang nag-ulan.
   Naa koy fruit bowl sa avocado ug saging para pamahaw.
   Nahimamat nako si Noel ug John sa El Monte.
   Miapil ko nila sa Masala chai tea.
   Miapil ko sa grupo sa yoga.

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 6, 2023 - Thursday

   English
   I went to Bolo Bolo at 7 am to bathe and rinse clothes.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 7, 2023 - Friday

   English
   The bathroom is the chokepoint with 20 people staying in the next 2 rooms.
   I went to Bolo Bolo primarily to wash my eyes.
   The benefits are immediate and remarkable.
   I will go to Bolo Bolo for my eye therapy and to bathe as well.

   Written Cebuano
   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 8, 2023 - Saturday

   English
   I had mango, banana and jackfruit for breakfast.
   I ate so much I had to skip lunch.

   Written Cebuano
   E: I had mango, banana and jackfruit for breakfast.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   E: I ate so much I had to skip lunch.
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Vocabulary

   1. -
   2. -
   3. -
   4. -
   5. -
   6. -
   7. -
   8. -
   9. -
   10. -

   Spoken Cebuano

   July 10, 2023 - Monday

   English
   After heavy rains, the water of Bolo Bolo was not clear.
   I missed group yoga because I was still full.
   My motorbike was hard-starting and had it checked.
   I replaced the battery, changed the oil, replaced the tail lights and fixed the panel.

   Written Cebuano
   E: After heavy rains, the water of Bolo Bolo was not clear.
   ME1: Human sa kusog nga uwan, wa matin-aw ang tubig sa Bolo Bolo.
   ME2:
   Google: Human sa kusog nga uwan, wa matin-aw ang tubig sa Bolo Bolo.

   E: I missed group yoga because I was still full.
   ME1: Gimingaw ko sa group yoga kay busog pa ko.
   ME2:
   Google: Gimingaw ko sa group yoga kay busog pa ko.

   E: My motorbike was hard-starting and had it checked.
   ME1: Ang motor ko naglisud sa pagsugod ug gisusi kini.
   ME2:
   Google: Ang akong motor naglisud sa pagsugod ug gisusi kini.


   E: I replaced the battery, changed the oil, replaced the tail lights and fixed the panel.
   ME1: Gipulihan nako ang baterya, giilisan ang lana,
   ME2:
   Google: Gipulihan nako ang baterya, giilisan ang lana, gipulihan ang mga suga sa ikog ug giayo ang panel.

   E:
   ME1:
   ME2:
   Google:

   Google Translation
   Human sa kusog nga uwan, wa matin-aw ang tubig sa Bolo Bolo.
   Gimingaw ko sa group yoga kay busog pa ko.
   Ang akong motor naglisud sa pagsugod ug gisusi kini.
   Gipulihan nako ang baterya, giilisan ang lana, gipulihan ang mga suga sa ikog ug giayo ang panel.

   Vocabulary

   1. after the - human
   2. heavy rain - kusog nga uwan
   3. not clear - wa matin-aw
   4. I missed (it) - gimingaw ko
   5. because - kay
   6. hard to start - naglisud sa pagsugod
   7. had it checked - gususi kini
   8. I replace (it) - gipulihan nako
   9. changed the oil - giilisan ang lana
   10. tail light - suga sa ikog
   11. fixed (the) - giayo ang...
   12. -

   Spoken Cebuano

  Ending Thoughts
  I'm not sure if I'm just fooling myself by going through the motion of preparing this blog when I'm not really motivated. Hmmm. I'll give August a last hurrah...let's see. I'll keep it simple this time...only one sentence.

  --- Gigit (TheLoneRider)
  YOGA by Gigit Yoga by Gigit | Learn English Learn English | Travel like a Nomad Nomad Travel Buddy | Donation Bank Donation Bank for TheLoneRider  Leave a comment?


  Next story:

  My July Yoga Practice: a Journal Yoga

  My July Yoga Practice: a Journal

  (July 1-30, 2023) I thought I would OBE in July through repeated sessions in my daily practice. But it didn't happen. Even so, it made me proficient in my meditation. This doesn't dampen my resolve. I will continue my daily progression in Hemi-Sync until I finish the program...more »»

  Next Learning story:

  [an error occurred while processing this directive]

  More on Siquijor Island:

  Siquijor Island Local Info

  Jeeps - there are only 2 routes for jeeps within Siquijor Island - and they are rare. Most people have their own motorcycle transport.

  1. Siquijor Port to Lazi - last trip leaves at 3pm from station near market
  2. Lazi to Siquijor Port - jeeps depart from the Lazi Port area. 5 jeeps, the last trip at 12:30 pm. Lazi to San Juan, P50.
  3. Larena Port to Lazi - jeeps are unpredictable. As of this writing, there is only 1 jeep plying the Larena-Lazi route. This jeep leaves Larena for Lazi at 9:50am. After that, no more jeep. You'll have to take a tricycle to Siquijor Pob for jeeps going to Lazi
  4. Lazi to Larena Port - 6am (daily) and 9 am (M-Th)

  Food - these were suggested by a local to me

  1. Lechon manok & liempo - roasted pork belly and chicken at Joel's in Siquijor Poblacion. I've tried this myself...yummy, even if the chicken was no longer hot
  2. Bibingka - sweetened rice cake by Fidy's Bibingka (P30) in Sawang, Maria. I've come back for this and I buy for other people as well as 'pasalubong' - they love this
  3. Siopao - at the Rosita store near Thrifty (P25) in Siquijor Poblacion
  4. Peanut butter - by Rene. Just ask around in Siquijor Poblacion. It's popular
  5. Torta - sweet cakish bread at the Thrifty story in Siquijor Poblacion
  Siquijor Island Map
  Siquijor
  Siquijor - Dumaguete Boat Trips (as of Jan 2023)
  1. Montenegro Lines - at Siquijor Port, P234.00/pax, P169/bicycle, 7:30am/10:00am/2:00pm/4:30pm

  2. Montenegro Lines, Siquijor to Dumaguete

  3. Aleson Shipping - at Siquijor Port, 6 am and 6 pm daily, 1:30 pm M-Sat, Regular P200.00/pax, Aircon P250.00/pax

  4. Aleson Shipping, Dumaguete to Siquijor

  5. Ocean Jet - 40 mins,at Siquijor Port, 0919.066.5964, www.oceanjet.net, marketing@ocenajet.net, 6:00am/6:00pm, P350/pax (tourist/open air), P580/pax (business class)

   Ocean Jet


  Siquijor - Tagbilaran - Cebu City Boat Trips (as of Jan 2023)

  En route to Cebu City, the ferries usually make a stop-over to Tagbilaran (Bohol) to pick-up more passengers or unload.

  1. Ocean Jet - 2 hours, 8:20am, at Siquijor Port
   To Tagbilaran: P800/tourist & open air, P1200/business class
   To Cebu: ?
  2. Lite Ferries - at Larena Port,
   To Tagbilaran: T-Th-Sun, P475/standard, 7pm, 3 hours, PHP?
   To Cebu: T-Th-Sun, 7pm, 7 hours, PHP 650


  Siquijor - Plaridel Boat Trips (as of Jan 2023)
  1. Lite Ferries - at Larena Port, T-Th-Sun, 2:00 am, 5 hours, PHP?


  Siquijor - Cebu (Liloan) - Cebu City BUS Trip (as of Jan 2023)

  There is only one bus plying this route - Sugbo Urban. Tourist class coach, a/c, comfortable, Sun-Fri (these dates keep changing). P420 for bus, P275 for ferry to Liloan. Larena Port around 5 am, makes a clockwise roundtrip around Siquijor Island - Larena, Enrique Villanueva, Maria, Lazi (stops at Lazi market for breakfast and leaves 6:50 am), San Juan, Siquijor (arrives 8am, P50 from Lazi to Siquijor Poblacion) and catches the 1pm ferry at Larena Port (Sundays at 3 pm) for Liloan, Cebu and resumes its land route. Arrives Cebu City (South Bus Terminal) 10 pm.

  Sugbo Urban is the cheapest and most convenient way because it goes around the island (clockwise) along the circumferential road, passing through - Enrique Villanueva, Maria, Lazi, San Juan, Siquijor...and back to Larena where it takes the ferry at 1 pm. This saves you the hassle and high transport cost of a tricycle. Besides, it's a long trip from the other side of the island to be taking by tricycle.


  Sugbo Urban

  Sugbo Urban

  Suggested Destinations After Siquijor Island

  These are the nearest popular destinations from Siquijor by boat

  1. Bohol - Bohol is an island northeast Siquijor. Tourist attractions are Chocolate Hills, Tarsier Monkey, Loboc River Cruise, Beaches of Panglao, whale sharks (recent offering), freediving (recent offering)
  2. Cebu - Cebu City is the usual gateway into the Visayas. But in Cebu Island itself, there are many offerings - Whale Sharks of Oslob, sardine run at Moalboal,Thresher Shark of Malapascua
  3. Dapitan (Zamboanga del Norte) - I haven't been there but a lot of island ferries ply this port. There must be something here.
  4. Dumaguete - Dumaguete is a small charming progressive coastal town in Negros Oriental. Cafe and restaurants line the famous Boulevard Boardwalk. Tourist attractions include Japanese Shrine, Casaroro Falls, snorkeling along the southern coastline (Dauin, Masaplod Norte, etc), Balinsasayao Twin Lakes
  5. Plaridel (Misamis Occidental, Mindanao) - I haven't been there but a lot of island ferries ply this port. There must be something here.

  Blogs

  Siquijor Blogs
  Siquijor Island
  1. January Chronicles: Bandilaan Meditation January 2024
  2. My January Yoga Practice: A Journal January 31, 2024
  3. Jan 2024: Squid, Balangawan, Margarita Pizza January 2024
  4. December Chronicles: Yuletide Season December 30, 2023
  5. December Snapshots: Bolo Bolo Dip, Christmas Lunch, Tuba Denizens, Friends Forever, Men Working, Cow / Crow December 1-30, 2023
  6. Eggplant Bulad Pizza December 20, 2023
  7. Canghaling Cave November 14, 2023
  8. Kings and Queens November 13, 2023
  9. Barangay Vote-Buying October 22, 2023
  10. Real Estate Mapping October 1, 2023
  11. Learning Cebuano: Oct October 1-31, 2023
  12. Oct Food Hack: Pizza, Kinilaw, Coconut Bread, Fish Okuy, Carrot Omelette,Lemon-Grass Tea October 2023
  13. Sep Snapshots: Fisherman, Granny, Pedicure, Big Fish, Garbage September 1-30, 2023
  14. Sep Food Hack: Fish Tinola, Ratatouille, Chayote Omelette, Flat Bread September 2023
  15. Together Forever Sep 11, 2023
  16. The Cigarette Talk Sep 1, 2023
  17. Siquijor Star Meditation Center Aug 31, 2023
  18. The Lost Dogs of Siquijor Aug 27, 2023
  19. Moving to a Bungalow! Aug 22, 2023
  20. Aug Chronicles: CDO produce August 31, 2023
  21. Aug Snapshots: Pan de Sal, Palpitate, Taho, Tuna, Pineapple August 1-31, 2023
  22. [an error occurred while processing this directive]
  23. July Chronicles July 31, 2023
  24. July Snapshots July 1-31, 2023
  25. Learning Cebuano: July July 1-31, 2023
  26. June Chronicles June 31, 2023
  27. June Snapshots June 1-31, 2023
  28. Learning Cebuano: June June 1-31, 2023
  29. May Chronicles May 31, 2023
  30. May Snapshots May 1-31, 2023
  31. Learning Cebuano May 1-31, 2023
  32. In Search of a Cool Climate May 25, 2023
  33. The 64 km Bike Ride May 16, 2023
  34. Lazi Fiesta May 15, 2023
  35. The Boulevard Opening May 5, 2023
  36. April Snapshots April 1-30, 2023
  37. Learning Cebuano...Again! April 1-30, 2023
  38. Kris Visits Siquijor Mar 17 - Apr 15, 2023
  39. Exploring Siquijor with Marky Mar 25 - Apr 11, 2023
  40. Siquijor Healing Festival April 5-8, 2023
  41. The Talk at United Church of Christ April 2, 2023
  42. Mar Snapshots Mar 1-31, 2023
  43. Vigil for the Ghost Ship of Siquijor March 31, 2023
  44. Judging an Essay on Gender Equality Mar 29, 2023
  45. The Thief, the Shaman, the Elves and the Police Mar 20, 2023
  46. Finally Acquiring the Motorbike Mar 18, 2023
  47. Bitcoin Blunder Mar 15, 2023
  48. Maria's Unsung Beaches Mar 11, 2023
  49. Lagaan Falls Mar 9, 2023
  50. Tibhong Spring Water Source Mar 8, 2023
  51. Bolo-Bolo Natural Spring Mar 2, 2023
  52. Reasons to Get a Wife March 1, 2023
  53. Feb Snapshots Feb 28, 2023
  54. Camagung-Ong Natural Spring Feb 28, 2023
  55. Heeeere's Johnnie! Feb 26, 2023
  56. Manifesting a Motorbike from Thin Air? Feb 18, 2023
  57. The 'Bad Guy' of Siquijor Feb 15, 2023
  58. Amazement from Drivers License Renewal in Siquijor Feb 15, 2023
  59. Locong Falls Feb 9, 2023
  60. Inguinal Hernia? Goodbye ABS! Feb 4, 2023
  61. Jan Snapshots January 31, 2023
  62. In Search of Tubod Cold Spring Jan 27, 2023
  63. 1:4:2:3 Nadi Shodana Jan 26, 2023
  64. Lazi's Boulevard Jan 22, 2023
  65. Lazi: A Monthly Stay Jan 21, 2023
  66. 7 Days in Maria, Siquijor Jan 14-21, 2023
  67. Capilay Spring Jan 17, 2023
  68. Siquijor: In Search of Resonance Jan 9-14, 2023
  69. Riding Around Siquijor's 86km Coastal Road Apr 3, 2012
  70. Exploring the Cantabon Cave of Siquijor Feb 23, 2012
  71. Jovee and Missy's Excellent Adventure Nov 6-7, 2010
  72. Freediving in Siquijor's Marine Sancturaries Apr 23-24, 2010
  73. Island Tour of Siquijor Apr 22, 2010
  74. Kram's Siquijor Wedding Apr 21, 2010

  Currency Converter
  Currency Converter

  »» back to Learning
  »» back to Homepage

  ARCHIVE: 2024 | JAN | FEB

  1970 | 1973 | 1975 | 1976 | 1979 | 1981 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ALL BLOGS